07041000 | ـ گل‌كلم و بروكلی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی | عدد 07041000| ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000| تعرفه 07041000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07041000
  • ارز نیمایی :

    07041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000تعرفه ـ گل‌كلم و بروكلی, عدد 07041000,ـ گل‌كلم و بروكلی 07041000,تعرفه 07041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد