06042020 | سایر - برگ های زنبق

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - برگ های زنبق | عدد 06042020| سایر - برگ های زنبق 06042020| تعرفه 06042020

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    06042020
  • ارز نیمایی :

    06042020
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020تعرفه سایر - برگ های زنبق, عدد 06042020,سایر - برگ های زنبق 06042020,تعرفه 06042020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد