06031500 | ـ ـ سوسن

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سوسن | عدد 06031500| ـ ـ سوسن 06031500| تعرفه 06031500

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    06031500
  • ارز نیمایی :

    06031500
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500تعرفه ـ ـ سوسن, عدد 06031500,ـ ـ سوسن 06031500,تعرفه 06031500

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد