06031300 | اركیده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه اركیده | عدد 06031300| اركیده 06031300| تعرفه 06031300

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    06031300
  • ارز نیمایی :

    06031300
یادداشت های فصل

تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300تعرفه اركیده, عدد 06031300,اركیده 06031300,تعرفه 06031300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد