06029040 | --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان | عدد 06029040| --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040| تعرفه 06029040

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    06029040
  • ارز نیمایی :

    06029040
یادداشت های فصل

تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040تعرفه --- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان, عدد 06029040,--- بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی محتوی اسپان 06029040,تعرفه 06029040

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد