06029020 | ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی | عدد 06029020| ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020| تعرفه 06029020

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    06029020
  • ارز نیمایی :

    06029020
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020تعرفه ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی, عدد 06029020,ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی 06029020,تعرفه 06029020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد