06023000 | ـ آزالیا، حتی پیوندزده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده | عدد 06023000| ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000| تعرفه 06023000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    06023000
  • ارز نیمایی :

    06023000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000تعرفه ـ آزالیا، حتی پیوندزده, عدد 06023000,ـ آزالیا، حتی پیوندزده 06023000,تعرفه 06023000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد