06022090 | سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی | عدد 06022090| سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090| تعرفه 06022090

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    06022090
  • ارز نیمایی :

    06022090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090تعرفه سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی, عدد 06022090,سایر - درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودرو دارای میوه خوراکی 06022090,تعرفه 06022090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

06022090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

06022090

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

کالا از محل صادرات برگشتی موضوع اظهارنامه صادراتی کوتاژ 1086511 می باشد و صرفاً برای برگشت کالای صادراتی بوده و کد شناسه مزبور برای واردات اعتبار ندارد.

واحد کالا:

06022090

نوع خرید:

0001

شرح:

نخل - کالا از محل صادرات برگشتی موضوع اظهارنامه صادراتی کوتاژ 1086511 می باشد و صرفاً برای برگشت کالای صادراتی بوده و کد شناسه مزبور برای واردات اعتبار ندارد.

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد