06021030 | --- اندام های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری - 06021030 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06021030
  • ارز نیمایی :

    06021030
یادداشت های فصل

--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا--- اندام های تکثیری نظیر رز، - 06021030 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

KE(کنیا)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

قلمه ریشه دار گل رز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

CUT FLOWER CULTURE (سایز 8CM-12CM)

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

نشاء آنتوریوم

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

قلمه گل بنت القنسول

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

no model

مشخصات فنی:

no brand

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

نشاء گل ارکیده

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

olij rozen

مشخصات فنی:

size 8

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

قلمه ریشه دار رز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

قلمه ریشه دار گل رز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

OLIJ ROZEN

مشخصات فنی:

P luge 3

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

06021030

شرح:

قلمه ریشه دار رز پلاگ 3

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان