06021030 | --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی | عدد 06021030| --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030| تعرفه 06021030

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    06021030
  • ارز نیمایی :

    06021030
یادداشت های فصل

تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030تعرفه --- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی, عدد 06021030,--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سی 06021030,تعرفه 06021030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

06021030

شناسه:

0015

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

BULBS ON A WIRE

مشخصات فنی:

CALATHEA

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

0015

شرح:

نشاء گل کالاته آ

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

06021030

شناسه:

0013

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

نشاء گل آنتوریوم (غیرگلدونی) CUT FLOWER CULTURE (سایز 8CM-12CM

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

0013

شرح:

نشاء گل آنتوریوم

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

06021030

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

06021030

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

CUT FLOWER CULTURE (سایز 8CM-12CM)

واحد کالا:

06021030

نوع خرید:

0002

شرح:

نشاء آنتوریوم

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد