06021010 | --- لاكی بامبو

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- لاكی بامبو | عدد 06021010| --- لاكی بامبو 06021010| تعرفه 06021010

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    06021010
  • ارز نیمایی :

    06021010
یادداشت های فصل

تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010تعرفه --- لاكی بامبو, عدد 06021010,--- لاكی بامبو 06021010,تعرفه 06021010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد