06011010 | ـ ـ ـ پیاز زعفران

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران | عدد 06011010| ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010| تعرفه 06011010

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    06011010
  • ارز نیمایی :

    06011010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010تعرفه ـ ـ ـ پیاز زعفران, عدد 06011010,ـ ـ ـ پیاز زعفران 06011010,تعرفه 06011010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد