05119940 | ـ ـ ـ اسپرم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ اسپرم | عدد 05119940| ـ ـ ـ اسپرم 05119940| تعرفه 05119940

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    05119940
  • ارز نیمایی :

    05119940
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940تعرفه ـ ـ ـ اسپرم, عدد 05119940,ـ ـ ـ اسپرم 05119940,تعرفه 05119940

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد