05119910 | ـ ـ ـ نطفه زنده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده | عدد 05119910| ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910| تعرفه 05119910

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    05119910
  • ارز نیمایی :

    05119910
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910تعرفه ـ ـ ـ نطفه زنده, عدد 05119910,ـ ـ ـ نطفه زنده 05119910,تعرفه 05119910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد