05061000 | ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید | عدد 05061000| ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000| تعرفه 05061000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    05061000
  • ارز نیمایی :

    05061000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000تعرفه ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید, عدد 05061000,ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید 05061000,تعرفه 05061000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد