05059000 | سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک | عدد 05059000| سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000| تعرفه 05059000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    05059000
  • ارز نیمایی :

    05059000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000تعرفه سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک, عدد 05059000,سایر - اجزای پرندگان با پر یا کرک 05059000,تعرفه 05059000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد