05029000 | سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها | عدد 05029000| سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000| تعرفه 05029000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    05029000
  • ارز نیمایی :

    05029000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000تعرفه سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها, عدد 05029000,سایر - موی خوک یا موی گزار و آخال آنها 05029000,تعرفه 05029000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد