04109090 | سایر - حشرات خوراکی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - حشرات خوراکی | عدد 04109090| سایر - حشرات خوراکی 04109090| تعرفه 04109090

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    04109090
  • ارز نیمایی :

    04109090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090تعرفه سایر - حشرات خوراکی, عدد 04109090,سایر - حشرات خوراکی 04109090,تعرفه 04109090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد