04072190 | سایر - تخم های خوراکی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - تخم های خوراکی | عدد 04072190| سایر - تخم های خوراکی 04072190| تعرفه 04072190

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    04072190
  • ارز نیمایی :

    04072190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190تعرفه سایر - تخم های خوراکی, عدد 04072190,سایر - تخم های خوراکی 04072190,تعرفه 04072190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد