04071119 | تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار | عدد 04071119| تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119| تعرفه 04071119

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    04071119
  • ارز نیمایی :

    04071119
یادداشت های فصل

تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119تعرفه تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار, عدد 04071119,تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار 04071119,تعرفه 04071119

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

04071119

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Garanti

مشخصات فنی:

Garanti - Egg

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

0003

شرح:

تخم مرغ نطفه دار تخم گذار

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

04071119

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

HASTAVUK

مشخصات فنی:

Lomam White Hatching Eggs

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

0002

شرح:

تخم مرغ نطفه دار

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد