04051020 | - ـ ـ كره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04051020
  • ارز نیمایی :

    04051020
یادداشت های فصل

- ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051020 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

DMK

مشخصات فنی:

Butter

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره حیوانی(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Unsalted Lactic Butter 82% Fat

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره بدون نمک(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

اروپا -آمریکا()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

استفاده از سایت www.Clal.it بر اساس تاریخ پروفرم

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره 82% بدون نمک -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

زلاندنو -اقیانوسیه()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

استفاده از سایت www.Global dairy trade.info بر اساس تاریخ پروفرم

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره 82% بدون نمک -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

WESTLAND COOPERATIVE DAIRY COMPANY LIMITED

مشخصات فنی:

2018

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره حیوانی وارداتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

FONTERRA

مشخصات فنی:

UNSALTED LACTIC BUTTER

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره حیوانی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

04051020

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

FONTERRA

مشخصات فنی:

NO MODEL

واحد کالا:

04051020

نوع خرید:

04051020

شرح:

کره خوراکی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان