04049000 | سایر - آب پنیر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آب پنیر | عدد 04049000| سایر - آب پنیر 04049000| تعرفه 04049000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    04049000
  • ارز نیمایی :

    04049000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000تعرفه سایر - آب پنیر, عدد 04049000,سایر - آب پنیر 04049000,تعرفه 04049000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد