04041000 | ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده | عدد 04041000| ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000| تعرفه 04041000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    04041000
  • ارز نیمایی :

    04041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000تعرفه ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده, عدد 04041000,ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده 04041000,تعرفه 04041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

04041000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04041000

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

Prolactal

مشخصات فنی:

Whey Powder Demineralized 90%

واحد کالا:

04041000

نوع خرید:

0002

شرح:

پودر آب پنیر دمیزال شده

درصد حقوق:

20

شماره تعرفه:

04041000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04041000

کشور سازنده:

IE(ایرلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Why Protein Concentrate 35Acid

واحد کالا:

04041000

نوع خرید:

0003

شرح:

کنسانتره پروتیین آب پنیر(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

20

شماره تعرفه:

04041000

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

04041000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

Namin

مشخصات فنی:

Why Protein Concentrate 80%

واحد کالا:

04041000

نوع خرید:

0005

شرح:

کنسانتره پروتیین آب پنیر(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد