04029121 | ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم | عدد 04029121| ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121| تعرفه 04029121

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    04029121
  • ارز نیمایی :

    04029121
یادداشت های فصل

تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121تعرفه ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم, عدد 04029121,---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم 04029121,تعرفه 04029121

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد