04022110 | ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر | عدد 04022110| ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110| تعرفه 04022110

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    04022110
  • ارز نیمایی :

    04022110
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110تعرفه ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04022110,ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04022110,تعرفه 04022110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

04022110

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Aptamil

مشخصات فنی:

Aptamil PDF

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

0001

شرح:

شیرخشک نوزاد

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

04022110

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Aptamil

مشخصات فنی:

Aptamil HA

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

0002

شرح:

شیرخشک نوزاد

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

04022110

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

جهانی

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

0003

شرح:

شیر خشک ببلاک اچ آ

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد