04021010 | شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%2 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر | عدد 04021010| شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010| تعرفه 04021010

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    04021010
  • ارز نیمایی :

    04021010
یادداشت های فصل

تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010تعرفه شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر, عدد 04021010,شیر خشك اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر 04021010,تعرفه 04021010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

04021010

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Nestle

مشخصات فنی:

Prenan - NW026-1-S 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

0001

شرح:

"شیرخشک اطفال (مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)(هرکارتن)"

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

04021010

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Aptamil HA 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

0003

شرح:

"شیرخشک اطفال(مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)(هرکارتن)"

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

04021010

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Aptamil Pepti Junior 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

0004

شرح:

"شیرخشک اطفال(مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)"

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد