04015090 | ـ ـ ـ شیر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ شیر | عدد 04015090| ـ ـ ـ شیر 04015090| تعرفه 04015090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    04015090
  • ارز نیمایی :

    04015090
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090تعرفه ـ ـ ـ شیر, عدد 04015090,ـ ـ ـ شیر 04015090,تعرفه 04015090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد