04015012 | سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 | عدد 04015012| سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012| تعرفه 04015012

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    04015012
  • ارز نیمایی :

    04015012
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012تعرفه سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150, عدد 04015012,سایر - شیر و خامه جز ردیف های 040110 تا 040150 04015012,تعرفه 04015012

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد