03091000 | - از ماهی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه - از ماهی | عدد 03091000| - از ماهی 03091000| تعرفه 03091000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03091000
  • ارز نیمایی :

    03091000
یادداشت های فصل

تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000تعرفه - از ماهی, عدد 03091000,- از ماهی 03091000,تعرفه 03091000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد