03082900 | سایر - توتیای دریایی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - توتیای دریایی | عدد 03082900| سایر - توتیای دریایی 03082900| تعرفه 03082900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03082900
  • ارز نیمایی :

    03082900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900تعرفه سایر - توتیای دریایی, عدد 03082900,سایر - توتیای دریایی 03082900,تعرفه 03082900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد