03079100 | ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده | عدد 03079100| ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100| تعرفه 03079100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03079100
  • ارز نیمایی :

    03079100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100تعرفه ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده, عدد 03079100,ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 03079100,تعرفه 03079100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد