03078300 | -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) | عدد 03078300| -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300| تعرفه 03078300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03078300
  • ارز نیمایی :

    03078300
یادداشت های فصل

تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300تعرفه -- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس), عدد 03078300,-- صدف منجمد (گونه‌‌های هالیوتیس) 03078300,تعرفه 03078300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد