03077900 | سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی | عدد 03077900| سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900| تعرفه 03077900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03077900
  • ارز نیمایی :

    03077900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900تعرفه سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی, عدد 03077900,سایر صدف های خوراکی و صدف پوسته کمانی 03077900,تعرفه 03077900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد