03074900 | سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب | عدد 03074900| سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900| تعرفه 03074900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03074900
  • ارز نیمایی :

    03074900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900تعرفه سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب, عدد 03074900,سایر گربه ماهی ها و ماهی مرکب 03074900,تعرفه 03074900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد