03069900 | سایر میگو های مولد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر میگو های مولد | عدد 03069900| سایر میگو های مولد 03069900| تعرفه 03069900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03069900
  • ارز نیمایی :

    03069900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900تعرفه سایر میگو های مولد , عدد 03069900, سایر میگو های مولد 03069900,تعرفه 03069900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد