03069590 | سایر لاور ها و میگو های زنده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده | عدد 03069590| سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590| تعرفه 03069590

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    03069590
  • ارز نیمایی :

    03069590
یادداشت های فصل

تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590تعرفه سایر لاور ها و میگو های زنده, عدد 03069590,سایر لاور ها و میگو های زنده 03069590,تعرفه 03069590

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد