03069520 | --- پست لارو و میگوی زنده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده | عدد 03069520| --- پست لارو و میگوی زنده 03069520| تعرفه 03069520

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    03069520
  • ارز نیمایی :

    03069520
یادداشت های فصل

تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520تعرفه --- پست لارو و میگوی زنده, عدد 03069520,--- پست لارو و میگوی زنده 03069520,تعرفه 03069520

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد