03069510 | --- میگو مولد نژاد برای تکثیر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر | عدد 03069510| --- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510| تعرفه 03069510

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    03069510
  • ارز نیمایی :

    03069510
یادداشت های فصل

تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510تعرفه --- میگو مولد نژاد برای تکثیر, عدد 03069510,--- میگو مولد نژاد برای تکثیر 03069510,تعرفه 03069510

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد