03069300 | -- خرچنگ‌‌ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- خرچنگ‌‌ها | عدد 03069300| -- خرچنگ‌‌ها 03069300| تعرفه 03069300

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03069300
  • ارز نیمایی :

    03069300
یادداشت های فصل

تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300تعرفه -- خرچنگ‌‌ها, عدد 03069300,-- خرچنگ‌‌ها 03069300,تعرفه 03069300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد