03069200 | -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) | عدد 03069200| -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200| تعرفه 03069200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03069200
  • ارز نیمایی :

    03069200
یادداشت های فصل

تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200تعرفه -- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس), عدد 03069200,-- لابسترها (گونه‌‌های‌‌ هوماروس) 03069200,تعرفه 03069200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد