03063590 | سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده | عدد 03063590| سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590| تعرفه 03063590

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    03063590
  • ارز نیمایی :

    03063590
یادداشت های فصل

تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590تعرفه سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده, عدد 03063590,سایر میگو های تازه، زنده یا سردکرده 03063590,تعرفه 03063590

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد