03063400 | -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) | عدد 03063400| -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400| تعرفه 03063400

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03063400
  • ارز نیمایی :

    03063400
یادداشت های فصل

تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400تعرفه -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس), عدد 03063400,-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی‌‌کوس) 03063400,تعرفه 03063400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد