03055900 | سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 | عدد 03055900| سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900| تعرفه 03055900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03055900
  • ارز نیمایی :

    03055900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900تعرفه سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554, عدد 03055900,سایر ماهی ها جز 030551 تا 030554 03055900,تعرفه 03055900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد