03054900 | سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 | عدد 03054900| سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900| تعرفه 03054900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03054900
  • ارز نیمایی :

    03054900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900تعرفه سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544, عدد 03054900,سایر ماهی های دودی جز ردیف 030541 تا 030544 03054900,تعرفه 03054900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد