03054100 | سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus go

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03054100
  • ارز نیمایی :

    03054100
یادداشت های فصل

سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران، سالمون اقیانوس اطلس و دانوب At - 03054100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03054100

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

NO brand

مشخصات فنی:

فیله ماهی سالمون (دودی شده)

واحد کالا:

03054100

نوع خرید:

03054100

شرح:

ماهی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان