03052000 | دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، | عدد 03052000| دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000| تعرفه 03052000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03052000
  • ارز نیمایی :

    03052000
یادداشت های فصل

تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000تعرفه دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،, عدد 03052000,دودی شده، نمک زده یا در آب نمک ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، 03052000,تعرفه 03052000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد