03049600 | ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها | عدد 03049600| ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600| تعرفه 03049600

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03049600
  • ارز نیمایی :

    03049600
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600تعرفه ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها, عدد 03049600,ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه‌‌ها 03049600,تعرفه 03049600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد