03048600 | ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) | عدد 03048600| ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600| تعرفه 03048600

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03048600
  • ارز نیمایی :

    03048600
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600تعرفه ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii), عدد 03048600,ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03048600,تعرفه 03048600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد