03047900 | سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا | عدد 03047900| سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900| تعرفه 03047900

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    03047900
  • ارز نیمایی :

    03047900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900تعرفه سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا, عدد 03047900,سایر ماهی ها جز کاد، هادداک، پولاک، هیک و پولوک آلاسکا 03047900,تعرفه 03047900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد