03046900 | سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 | عدد 03046900| سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900| تعرفه 03046900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03046900
  • ارز نیمایی :

    03046900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900تعرفه سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463, عدد 03046900,سایر - جز ردیف های 030461 تا 030463 03046900,تعرفه 03046900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد